Scafom-rux Systems Wspomaganie prac remontowych

Scafom-rux Systems Wspomaganie prac remontowych


Stara kopalnia, Znaczące Miejsce Dziedzictwa Światowego

Prestiżowy tytuł „Światowego Dziedzictwa UNESCO” chroni światowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze - w tym zabytki o wyjątkowym znaczeniu - dla całej ludzkości, opierające się upływowi czasu i ścieraniu.

To z pewnością dotyczy starej kopalni i zakładu Zeche Zollverein, dumy i radości Essen w Niemczech. Szyb 2 zakładu koksowniczego w kopalni wymagał niedawno pilnej renowacji.

Kopalnia jest rzeczywiście czymś wyjątkowym. Powstała w tym samym roku (1834) co niemiecka Unia Celna, jako że pierwszy szyb wybudowany przez Franza Haniela patriarchę słynnej rodziny przemysłowej, doprowadzony był do bardzo wydajnej warstwy węgla.

Kopalnia była przez wiele latuznawana za najstarszą kopalnię na świecie. Osiągnięcia architektoniczne i techniczne Zeche Zollverein utorowały drogę do ponurej, funkcjonalnej konstrukcji struktur przemysłowych. Potężne wieże szybowe wzniesione w 1930 r., W stosunku do szybu XII, osiągnęły dzienną wydajność 12 000 ton węgla, ustanawiając reprezentacyjne w tym roku całe wydobycie węgla.

Środki zaradcze na tym terenie są rzeczywiście wyrafinowane. Ceglana konstrukcja słupa i belka musiały zostać usunięte, aby stalowe dźwigary zostały trwale wyremontowane. Kolejnym ogromnym wyzwaniem była przebudowa fasady.

Fundacja Zollverein zleciła firmie Lange Gerüstbau Dienstleistungen GmbH z Dorsten projektowanie i montaż konstrukcji rusztowań. Pan Olaf Brünglinghaus, kierownik działu, wybrał fasadowy system rusztowania SUPER 100 jako idealny do tego zadania.

Rusztowanie o szerokości 1 m firmy Scafom-rux z Hagen uzupełniło system o schody ppoż. Lange Gerüstbau zastosował rusztowanie fasadowe o powierzchni 1.800 m². Pięciu profesjonalnych monterów sprostało sześciu terminom budowy rusztowania na wszystkich czterech elewacjach i zmontowało dodatkową wieżę schodową.

Olaf Brünglinghaus, pytany o szczególne wyzwania, które należało rozważyć podczas budowy rusztowań, wspomniał o potrzebie podtrzymywania sufitu w gorącej alei szybu węglowego za pomocą ciężkich dźwigarów kratowych ze względu na brak nośności. Obciążenia następnie rozdzielano na dolne dźwigary kratowe. Rekomendowano również rozmieszczenie p.poż. klatki schodowej ze względu na ułatwienie pracy w dłuższym okresie czasu. Każdy punkt mógł być osiągany wygodnie, szybko i bezpiecznie przez instalatorów / pracownicy firmy remontowej. Dodatkowo wymiar rusztowania 1m oznaczał, że zawsze istnieje wystarczająca przestrzeń dla każdego rodzaju pracy .