Scafom-rux innovation for urban redevelopment

Scafom-rux innovation for urban redevelopment


Innowacje Scafom-rux ważnym elementem rewitalizacji miast: Hamburg burzy bunkry WW2 za murami obronnymi

Istnieje wiele różnych rodzajów bunkrów, wszystkie zbudowane tak, aby wytrzymać pełny wybuch nowoczesnego ładunku. Teraz, długo po okresie zimnej wojny, strach zniknął z większości ekranów radarowych, zdecydowano, że raz na zawsze bunkry duże i małe zostaną wyburzone.

Zmienić kształt środowiska na taką skalę jest łatwiej powiedzieć niż zrobić. To ogromne zadanie i nie bez znacznego zagrożenia, szczególnie dla okolicznych miejscowości i mieszkańców.

Umowa na rozbiórkę została podpisana przez firmię WIWA Wilko Wagner GmbH z zastrzeżeniem, że bunkry musiały znikać jeden po drugim, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rezydenta i redukcji hałasu.

W celu rozbiórki Wilko Wagner współpracował z firmą Alster Gerüstbau, projektując kompletną zabudowę bunkra, zwracając szczególną uwagę na panujące w kraju warunki

Zespoły doświadczonych fachowców montowały rusztowanie podporowe dla systemu ochronnego, wykorzystując około 3600 m² powierzchni RUX Super 65 jako ochronne osłony - Scaffguard z Scafom-rux - skutecznie pokryło 2.400 m² elewacji starej konstrukcji. Ten dobrze sprawdzony system został zakotwiczony bezpiecznie do ściany bunkra i uzupełniony o 0,65 m konsole w wyższych poziomach.

Decyzja o użyciu Scaffguard była umotywowanatrzema czynnikami:

1.Istotna stabilność systemu zapewniała również ochronę ludzi i obiektów miejskich przed luźnymi pozostałościami typowych dla wszystkich prac rozbiórkowych;

2.Zapobieganie wydostawania się pyłu;

3.Osiągnięto redukcję hałasu (wymaganą przez organy przetargowe) do 20dB.

Jak to się stało, nawet gwałtowna burza wywołana spadkiem ciśnienia w większości północnych Niemiec -porwiste wiatry wiejące do 150 km / h – nie zniszczyły rusztowania w przeciągu czteromiesięcznego okresu tego imponującego projektu rozbiórkowego.