Dlaczego aprobaty i certyfikaty dla rusztowań są ważne?

Aprobaty i certyfikaty dla rusztowań — jakie korzyści zapewniają użytkownikom

Z-8.22-901, NF-096/No. 20-09 oraz A34/000034 – pod tymi tajemniczo brzmiącymi oznaczeniami kryją się aprobaty dla systemu rusztowań RINGSCAFF. Wielu producentów rusztowań informuje w materiałach marketingowych o aprobatach i certyfikatach uzyskanych dla swoich produktów i procesów produkcyjnych. Co się jednak za nimi kryje? Czy z certyfikatów i aprobat płyną jakieś korzyści dla użytkowników? Wielostronicowe dokumenty zawierające informacje na temat prawidłowego montażu rusztowań, specyfikacji technicznych, norm i numerów produktów są trudne do przyswojenia. Chcemy to zmienić tak, aby wyjaśnienia dotyczące certyfikatów i aprobat były napisane prostym językiem.

 

Zacznijmy od początku: czego potwierdzeniem jest certyfikat lub aprobata dla rusztowania?

To dość proste: aprobata dla rusztowania, na przykład przyznawana przez jednostkę notyfikowaną DIBt, AENOR lub instytut AFNOR potwierdza zgodność z obowiązującymi w danym kraju rozporządzeniami o bezpieczeństwie pracy. W skrócie, pozwolenie takie stanowi zaświadczenie, że rusztowanie jest niezawodne i bezpieczne dla użytkowników. W niektórych krajach europejskich dostawcy rusztowań są wręcz zobowiązani dostarczyć niezależnemu organowi poświadczenie jakości określonej liczby elementów rusztowania i parametrów produktu. Pozwala to na uzyskanie aprobaty technicznej. Rusztowanie może być sprzedawane i używane na budowach wyłącznie z takim atestem. Oficjalnym inspekcjom podlegają też komponenty rusztowania oraz jakość produkcji. Gdy proces produkcji uzyska pozytywną ocenę, w oparciu o aprobatę techniczną wydawany jest certyfikat zgodności.

 

Aprobata techniczna potwierdza, że system rusztowań został przetestowany zgodnie z normami technicznymi i jego użytkowanie jest bezpieczne.
Certyfikat zgodności potwierdza, że proces produkcji systemu rusztowań został skontrolowany i przebiega w dopuszczalny sposób.

 

Jakie informacje techniczne dla użytkownika zawiera ten dokument?

Już z pierwszych stron aprobaty lub certyfikatu rusztowania można dowiedzieć się, których komponentów dotyczy dokument, na podstawie jakich norm przyznano atest i jak wygląda standardowa konfiguracja. Kolejne strony zawierają jednak wiele danych technicznych. Dzieje się tak z dwóch powodów:

  1. Dane techniczne to precyzyjny sposób wyszczególnienia specyfikacji rusztowania oraz metod kontroli procesu produkcji.
  2. Informacje te są też przydatne na placu budowy, ponieważ na ich podstawie specjalista może dokonać obliczeń dla określonej konfiguracji.

Z praktycznego punktu widzenia, posiadanie certyfikatu i aprobaty technicznej jest zatem korzystne.

 

Jakie praktyczne korzyści przynosi to dla użytkowników?

Szczegółowe objaśnienia w poszczególnych krajach mogą się różnić, ale wszędzie prawodawstwo jest zgodne w jednym względzie: pracodawca musi zadbać, aby pracownicy mogli wykonywać swoją pracę zgodnie z mającymi zastosowanie normami bezpieczeństwa. Niezgodność z tymi normami prowadzi do znaczącego wzrostu ryzyka wypadków i może skutkować wysokimi karami. Z tego powodu, z punktu widzenia pracodawców, najważniejszą funkcją certyfikatów i atestów jest potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania rusztowania.

Nie jest to jednak jedyna korzyść płynąca z wykorzystywania systemu z certyfikatem. Produkt taki może nie tylko ułatwić pracę, ale też pozwala zaoszczędzić czas. Dzieje się tak, ponieważ w aprobacie technicznej zaprezentowane są standardowe konfiguracje rusztowania. Oznacza to, że jeśli na budowie nie jest potrzebna nietypowa konstrukcja, nie trzeba wykonywać obliczeń statycznych ani rysunków, ponieważ wszystko jest już dostępne w dokumentacji.

Dzięki wspomnianym zaletom, wybór systemu rusztowań z certyfikatem to dobra inwestycja. To trwały produkt o dużej wartości odtworzeniowej i potwierdzonej wysokiej jakości.

 

Czy zagraniczne certyfikaty rusztowań są przydatne?

Może się zdarzyć, że na liście certyfikatów otrzymanego rusztowania nie będzie atestu wydanego w kraju użytkownika. Czy niemiecki certyfikat ma jakiekolwiek zastosowanie jeśli rusztowanie ma być ustawione w Holandii? Oczywiście w każdym kraju obowiązują przepisy, których trzeba przestrzegać. Nie oznacza to jednak, że zagraniczne certyfikaty nie są przydatne. Da przykładu certyfikat wydawany przez niemiecki instytut DIBt obejmuje szereg stosowanych w wielu krajach norm i przepisów. Z tego powodu w wielu krajach jest on uznawany, ponieważ jest zgodny z miejscowymi normami.

Aby dowiedzieć się, jakie certyfikaty i atesty posiada wybrany system rusztowań Scafom-rux, należy zapoznać się z podsumowaniem w naszym centrum materiałów do pobrania.

Wróć

Komentarze

Dodaj komentarz

Jaka jest suma 4 i 9?

Skontaktuj się z nami

Silniejsi. Razem.

Cały zespół Scafom-rux służy pomocą we wszystkich kwestiach. Skontaktuj się z nami, klikając poniższy przycisk i daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.