Magazyn materiałów na drugim piętrze

Projekty budowlane i renowacyjne w centrach miast mają zarówno zalety, jak i wady: z jednej strony jest to bardzo dobry efekt promocyjny, ponieważ wielu przechodniów zwraca na nie uwagę, z drugiej strony dostęp do miejsca budowy jest często tak ograniczony, że całe procesy robocze muszą być przeprojektowane i całkowicie zmodyfikowane z logistycznego punktu widzenia.

Firma Kamber Gerüste GmbH z Olten w Szwajcarii wygrała przetarg na realizację takiego projektu w śródmieściu Zurychu. Problem: brakowało miejsca na składowanie materiałów na potrzeby zbliżającej się renowacji, która miała być przeprowadzona przez odpowiednich fachowców. Powierzchnia magazynowa przy ulicy obejmowała jedynie wąski pas o szerokości 1 m i długości 42 m. Firma Kamber szybko zdecydowała się na nieco nietypowe rozwiązanie: wspiąć się na dach czynnej restauracji znajdującej się na terenie obiektu. Własny ogród zimowy firmy cateringowej – o szerokości 6 m i długości 39 m – został połączony pomostem materiałowym, który wytrzymał również ciężar wznoszącego się nad nim rusztowania elewacyjnego. Szczególne wyzwanie: nośność platformy przy pełnym obciążeniu musiała wynosić 400 kg/m². Specjaliści od rusztowań zdecydowali się na połączone rozwiązanie składające się z 18 ton rusztowania modułowego i 12 ton stalowych wzdłużników z podwójnymi profilami w kształcie litery U, tzw. dźwigarów SRU. Zostały one poprowadzone przez elewację, a następnie bezpiecznie zakotwione w najbardziej ciasnych miejscach. Obszar pomostu został ostatecznie zbudowany przy pomocy 14 ton drewna.

Rusztowanie modułowe składało się z dwóch ton materiałów, który firma Kamber posiadała już w magazynie, oraz 16 ton materiałów RINGSCAFF z parku wynajmu firmy RUX Rental GmbH z Hagen. Dzięki aprobacie systemu RINGSCAFF do jednoczesnego stosowania z innymi rozwiązaniami, może być on stosowany razem z kompatybilnymi materiałami innych dostawców. Planowany czas postoju konstrukcji rusztowania wynosi 6 miesięcy. Następnie specjaliści od precyzji z Kamber Gerüste staną przed wyzwaniem demontażu całości na minimalnej przestrzeni w śrudmieściu Zurychu.