Aktualności

Ence Navia: Ringscaff zastosowany na budowie największej fabryki celulozy w Europie!


Po uruchomieniu nowego projektu Ence Navia Pulp Mill zwiększy roczną wydajność do 500 000 ton. Ence Navia jest częścią dużej, zintegrowanej grupyfirm AF Group. Scafom-rux Hiszpania zawarła umowę z dwiema firmami - Alfran i Aislamientos - na dostarczenie rusztowań wymaganych przy rozbudowie największego i bardziej wydajnego zakładu celulozowego w Europie.

Inny klient Scafom-rux Hiszpania wygrał przetargna obsługę konserwacji i remontów tego ultranowoczesnego zakładu celulozowni. Obie umowy wykorzystują wielokierunkowy system RINGSCAFF®.